Društvo Be Healthy d.o.o., Trg Prešernove brigade 8a, 4000 Kranj (u nastavku: tvrtka Be Healthy ili Pružatelj usluga ili Upravitelj osobnih podataka) obavještava:

 

Zaštita podataka

U tvrtki Be Healthy d.o.o. poštujemo vašu privatnost, zato vaše podatke uvijek

štitimo s velikom pozornošću.
Sve posredovane informacije zaštićene su pristupa trećih, neovlaštenih osoba, što vam osigurava bezbrižno i nesmetano poslovanje s tvrtkom Be Healthy d.o.o.
Ova politika privatnosti može se bilo kada izmijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Korištenjem internetskih stranica Pružatelja usluga nakon izmjena ili dopuna pojedinac potvrđuje da je suglasan s izmjenama i dopunama.


Zaštita osobnih podataka podrazumijeva:

Sve naše aktivnosti na internetu su u skladu europskim zakonodavstvom (s Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.).

Politika privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje kao pružatelji usluga dobijemo od vas kada posjetite i koristite našu internetsku stranicu ili kada ih ustupite na drugi način.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podaci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Takav, odredivi pojedinac je onaj kojeg se može neposredno ili posredno odrediti, posebice navođenjem identifikatora, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili navođenjem samo jednog ili više faktora koji su karakteristični za fizički, fiziološki, genetski, duševni, gospodarski, kulturni ili društveni identitet pojedinca.

 

Pružatelj usluga prikuplja i obrađuje (upotrebljava) vaše osobne podatke u sljedeće namjene:

 

U slučaju da je davanje privole za osobne podatke ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s ponuditeljem usluga ili zakonska obveza, morate dati privolu za osobne podatke; u slučaju da ne date privolu, s Pružateljem usluga ne možete sklopiti ugovor, a jednako tako Pružatelj usluga ne može izvršiti uslugu, tj. dobaviti proizvode po ugovoru, jer nema osobne podatke za izvršenje ugovora.

 

Pružatelj usluga pri obradi osobnih podataka izvodi automatizirano donošenje odluka, uključivo s oblikovanjem profila.

 

GDPR

U suvremenom društvu pravo na privatnost je jedno od najvažnijih ljudskih prava. Sukladno tome, Europski parlament i Vijeće su 2016. godine donijeli novu Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka koja je stupila na snagu 25. 5. 2018. Nova Opća uredba vrijedi za sve tvrtke koje upotrebljavaju ili na bilo koji način obrađuju osobne podatke državljana EU-a. Opća uredba postavlja zajednička pravila za zaštitu osobnih podataka u EU-u, dok su neka sadržajna i postupovna pitanja u Sloveniji uređena Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-2).

Prema spomenutoj uredbi pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci daje izričitu privolu za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a da su pritom pojedincu predstavljene namjene na koje će se odnositi njegova privola.

 

Što možete kao naš korisnik očekivati uvođenjem i mjerama GDPR-a 

 

 

Osobni podaci

Pružatelj usluga, sukladno s namjenama određenima u ovoj politici prikuplja sljedeće osobne podatke: osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa stanovanja), kontaktni podaci (e-mail adresa, broj telefona) i podatke povezane s komunikacijom glede narudžbi.

 

Čuvanje osobnih podataka

Pružatelj podataka će čuvati vaše osobne podatke samo onoliko vremena koliko će biti potrebno za ostvarivanje namjena zbog kojih su osobni podaci prikupljeni i potom obrađeni. One osobne podatke koje Pružatelj usluga obrađuje na temelju osobne privole pojedinca, Pružatelj usluga čuva trajno, do povlačenja privole od strane pojedinca.

 

Sloboda izbora

Informacije koje o sebi dijelite, nadzirate vi. Ako se odlučite da svoje osobne podatke nećete dijeliti s Pružateljem usluga, tada do nekih mjesta odnosno funkcija na internetskoj stranici nećete moći dostupati.

Ako se želite odjaviti od primanja e-novosti ili zatražiti brisanje podataka, o tome nas uvijek možete obavijestiti na e-mail adresu info@futunatura.hr ili to možete učiniti sami na ovoj poveznici >>.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili obrade vaših osobnih podataka pišite nam na: info@futunatura.hr

 

Automatsko bilježenje informacija

Uvijek kada dostupate do internetske stranice opći, neosobni podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na internetskoj stranici, posjećene stranice), automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice te poboljšavanje sadržaja i korisničkog iskustva. Vaši podaci nisu predmet daljnje obrade i ne prenose se trećoj osobi.

 

Pružatelj usluga radi na osiguravanju zaštite osobnih podataka. Vaši podaci uvijek su zaštićeni od gubitka, uništavanja, falsificiranja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrića.

 

Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na ovoj internetskoj adresi.
Uporabom internetskih stranica pojedinac potvrđuje da je suglasan s cjelokupnim sadržajem ove politike privatnosti.

 

Ažurirano: 25. travnja 2018